Siden inneholder en annonselenke

Da lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, var på besøk i Arendal under Arendaluka i 2014 oppfordret han nordmenn til å bli flinke klimapådrivere til inspirasjon for verden forøvrig.

Det er kun folket som kan gjennomføre endringer ettersom politikerne er nødt til å høre på hva de sier, og disse ordene falt under debatten som går under navnet ‘Veien til klimatoppmøtet i Paris 2015′.

Pachauri
Rajendra Pachauri, lederen i FNs klimapanel, ønsker at nordmenn skal være klimapådrivere.

Tine Sundtoft, som er Klima- og miljøminister (H) innser at store forandringer i samfunnet må komme, og at olje- og gassektoren må kunne bidre til å skape ny og miljøvennlig teknologi. Dette reagerte imidlertid Naturvernforbundet på og mener at oljesektoren og forbedret klima ikke går hånd i hånd.

Som den vanlige mannen i gata er det flere ting man kan gjøre for å gjøre en klimainnsats og faktisk er det ofte de små tingene som gjelder. Investeringer i klimavennlige tiltak rundt hus og hjem kan være en måte å gjøre det på, men ofte er det slik at investeringer som dette gjerne koster litt penger. Som regel vil man kunne få noe i støtte fra forskjellige offentlige instanser, mens man andre ganger rett og slett må tenke stort og faktisk belåne de midlene som er nødvendig for å gjøre et klimatiltak. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.).

Klimatoppmøtet som altså avholdes i desember 2015 har store forventninger knyttet til seg, og her har man et tydelig mål om at det skal komme en juridisk bindende og universell klimaavtale som alle land i verden skal bli en del av. Man ønsker spesielt å få på plass en avtale mellom nasjonene som fordeler ansvaret for kuttene i CO2-utslipp.

Kirkens Nødhjelp påpeker at i-landene har et meget stort ansvar for kuttene i CO2, og at Norge både bør kutte mye hjemme og støtte finansielt ute. Norge har mye høyere CO2 forbruks pr. person enn fattige land har, og har derfor et ekstra ansvar for å bidre.

artikkelen vi refererer til her kommer det også fram at forskningen er helt tydelig på at klimaendringene vi ser er menneskeskapt, og at den skjer nå og det vil fortsette i fremtiden. I Arktis har oppvarmingen foregått i dobbel hastighet som i sør, dagens utslipp vil merkes i flere hundre år fremover. Håpet er imidlertid at vi kan justere oss slik at vi begrenser skadevirkningene.

Utslippene må ned, for hvis ikke vil vi oppleve virkninger av dette som vi ikke vil klare å vende, og da risikerer vi å ødelegge planeten fullstendig.