Miljøidé

Det finnes mange gründere der ute som sitter på ekstremt mange gode idéer, og selv om mange av disse kanskje ikke er for lukrative å regne så er det ingen tvil om at det er mange ideer som forsvinner ut i det store intet uten i det hele tatt å ha blitt forsøkt realisert. Dette har du muligheten til å gjøre noe med, og det trenger ikke bestandig å være de kostbare og grandiose ideene som trenger å bli de mest lønnsomme, men kanskje det enkle som ingen helt har klart å tenke på før.

Behovet for finansielle investeringer stopper mange foretak allerede i startfasen og dette er naturligvis beklagelig. Penger er som regel roten til mange av utfordringene vi stilles ovenfor i dagliglivet man slik trenger det selvsagt ikke å være. Hvis du har en idé som du ønsker å kartlegge og utforske, men ikke har de nødvendige midlene å gjøre det får, så har du sjansen til å skaffe deg penger fra alternative kilder.
La det om så være et forbrukslån av beskjeden karakter det er snakk om! Så lenge du har pengene og muligheten til å utforske så burde du faktisk tørre å ta sjansen, selv om du ikke er garantert et vellykket utfall.

Med tanke på å skaffe investorer og tilskudd: husk at om du har en bedriftsidé som går på utvikling av et miljøgunstig produkt eller et produkt som har med miljøbevaring å gjøre, så kan det være enklere å få tilskudd til dette all den tid dette er teknologi/produkter som etterspørres. Miljø er i vinden og dette skal man på ingen måte undervurdere, og i hvert fall ikke hvis man ønsker å starte en bedrift. Her vil det være mange muligheter for dem som er kreativ og finner du deg en spesiell nisje som kan være gunstig, kan det godt være at du har skutt gullfuglen.