Ønsker miljøsatsing

Etter at oljeeventyret er over mener Telenorsjefen Jon Fredrik Baksaas at Norge bør satse på å bli en fyrtårn når det kommer til miljø, og dette er kanskje overraskende for noen.

Han mener i en artikkel i VG at deler av oljeformuen burde investeres i et norsk industriområde som skal bli verdensledende på klima og klimateknologi.

Jon Fredrik Baksaas vil at politikerne skal tenke grønt i fremtiden

Jon Fredrik Baksaas vil at politikerne skal tenke grønt i fremtiden

Han har troen på at klima vil være en smart satsing, og denne mannen er ikke en hvilken som helst person innenfor norsk næringsliv. I løpet av sine 12 år som sjef i Telenor har han sørget for at selskapet har gått fra å være et stort norsk foretak til å bli en av verdens ledende telekommunikasjonsselskaper.

Han mener at det må være politisk vilje til å bygge en næring hvor vi kan bli verdensleder, og det innebærer utviklingen av ny teknologi og løsninger – parallellene trekker han naturligvis til Telenor som har lyktes godt med en slik satsing.

Baksaas tror at miljøteknologi vil være big business om 10-15 år, og at klimautfordringene som kommer som et resultat av CO2-utslippene vil tvinge frem en kutt i disse fra politisk hold. Resultatet av detter vil kunne skape en stor og viktig industri, og det er her han mener at Norge burde ha muligheten til å være verdensledende.

Selv om Norges utslipp i stor grad kan linkes til olje- og gassbransjen mener Telenor-sjefen at teknologien som finnes der også kan brukes til å utvikle ny teknologi som kan bremse utslippene av CO2. Det er denne muligheten som politikerne må ta tak i og ikke la gå fra seg, i følge ham. Han påpeker også at vi har en gylden mulighet med dette fortrinnet, samtidig som vi kan gjøre bøte for den skade vi har gjort på miljøet.

Norske politikere har all mulighet til å være en ledestjerne i arbeidet med å finne løsninger på verdens miljøutfordringer, men oljen og gassen vil nok utvilsomt glede oss i flere tiår til. Det er imidlertid viktig å være føre vâr, slik at folkene som jobber i bransjen som leverer til oljeindustrien har muligheten til arbeid også i fremtiden når oljen er borte.